МТСБУ як гарант відшкодування збитку, заподіяного в результаті ДТП українськими водіями на території членів міжнародної системи “Зелена карта” та гарантує виконання в повному обсязі зобов’язань з обов’язкового страхування автоцивільної відповідальності в Україні, включаючи Автономну республіку Крим і Севастополь.

Інформація, розміщена в ЗМІ про неможливість страховиків найближчим часом здійснювати відшкодування по ОСЦВ через ситуацію, що склалася в «Брокбізнесбанку», звинувачень керівництва МТСБУ в розтраті гарантійних фондів МТСБУ та інших протиправних діях, не відповідає дійсності, дискредитує МТСБУ і страховий ринок України в цілому, підриває довіру громадян до соціально значимого виду страхування, негативно впливає на міжнародний імідж України.

Робота МТСБУ ведеться в звичайному режимі і контролюється Координаційною радою в частині виконання Бюро зобов’язань у сфері ОСЦВ, а також Ревізійної комісією в частині здійснення фінансово-господарської діяльності МТСБУ. За організацію поточної роботи Бюро відповідає Дирекція МТСБУ.

Згідно з чинним законодавством МТСБУ здійснює регламентні виплати постраждалим у ДТП і відповідні компенсації з централізованих страхових резервних фондів Бюро (фонду захисту потерпілих і фонд страхових гарантій).

Розміщення коштів фондів МТСБУ здійснюється відповідно до вимог внутрішніх нормативних документів, затверджених рішеннями органів управління Бюро.

Згаданий «Брокбізнесбанк» є одним з банків-партнерів МТСБУ. Постановою Правління НБУ від 28 лютого 2014 № 107 цей банк сьогодні віднесений до категорії неплатоспроможних. Однак, це не впливає на виконання МТСБУ своїх зобов’язань.

МТСБУ продовжує приймати повідомлення про ДТП, здійснює і буде здійснювати регламентні виплати відповідно до чинного законодавства України постраждалим в ДТП на всій території України, в тому числі на території АР Крим та у Севастополі.

У лютому 2014 регламентні виплати з фонду захисту потерпілих МТСБУ збільшилися на 27% порівняно з аналогічним періодом 2013 до 4,6 млн. грн., З яких постраждалим в ДТП, що проживають в АР Крим і Севастополі, виплачено 409,9 тис. грн.

У 2013 році жителям АР Крим та Севастополя МТСБУ здійснено регламентні виплати на суму 1,27 млн. грн.

Виплати та компенсації за договорами міжнародного страхування «Зелена карта» за січень-лютий 2014 зросли на 86% порівняно з аналогічним періодом минулого року і склали 1,7 млн. євро. Таке стрімке зростання обсягу виплат пояснюється поліпшенням якості і істотним скороченням термінів врегулювання, яке здійснюється безпосередньо МТСБУ в рамках паузка.

Тенденція збільшення обсягів регламентних виплат і компенсацій в рамках паузка за прогнозами буде спостерігатися і в березні поточного року.

Інформація про стан виконання зобов’язань по ОСЦВ була оприлюднена керівництвом МТСБУ 13 березня поточного року в ході наради про стан страхового ринку в Комітеті Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності з участю страховиків, глав професійних об’єднань, керівництва Нацкомфінпослуг та народних депутатів України.

Також в ході цієї наради попередньо було узгоджено дату (15 травня 2014) і порядок денний Загальних зборів членів МТСБУ, яка спрямована на розгляд Координаційною радою МТСБУ.

Згідно із законодавством на ринку ОСЦВ мають право працювати страховики, які отримали відповідну ліцензію і є членами МТСБУ. Сьогодні таких 66 страхових компаній. За січень 2014 нарахована сума страхового відшкодування склала 84,5 млн. грн., Що на 16% більше в порівнянні з аналогічним періодом 2013 року.

З метою забезпечення страховиками-членами МТСБУ виконання своїх зобов’язань за договорами ОСЦВ Бюро постійно здійснює моніторинг їх фінансового стану і щокварталу публікує оцінку їх діяльності на сайті МТСБУ .

Крім того МТСБУ розглядає скарги страхувальників і потерпілих у ДТП на дії і рішення страховиків-членів Бюро. З початку 2013 року, завдяки втручанню МТСБУ, страховиками здійснено виплату страхового відшкодування на загальну суму понад 26,8 млн. грн. за результатами розгляду 1587 скарг, за січень-лютий 2014 року – на суму понад 1,3 млн. грн. за результатами розгляду 85 скарг.

Подати звернення-скаргу на дії страховика-члена МТСБУ при здійсненні ОСЦВ можна по e-mail:mtibu@mtibu.kiev.ua або факсом: +38 (044) 239-20-31.

МТСБУ діє в чіткій відповідності до законодавства, виконує встановлені завдання, здійснює повноваження і гарантує виконання зобов’язань по ОСЦВ. Це відбувається, в тому числі і завдяки підтримці страховиків-членів МТСБУ, які забезпечують високу якість страхового сервісу і в повному обсязі виконують взяті на себе зобов’язання за укладеними договорами ОСАЦВ.